• SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW • Prowadzimy szkolenia dla handlowców stacjonarnych, szkolenia dla handlowców pracujących w terenie, sprzedawców zdobywających zlecenia przez telefon, regionalnych przedstawicieli handlowych oraz kupców. Naszą specjalizacją są szkolenia dla handlowców w zakresie technik sprzedaży, negocjacji handlowych i zakupowych, sztuki przekonywania, obrony cen, obrony przed kupcami i szkolenia z organizacji pracy sprzedawców. Szkolenia dla handlowców są skoncentrowane na doskonaleniu kluczowych umiejętności zdobycia i obsługi klienta. Szkolenia handlowe są adresowane do firm z wielu branż. Realizujemy szkolenia zamknięte, prowadzone dlagrup sprzedawców z jednej firmy. Dlatego szkolenia handlowe i zakupowe organizujemy najczęściej w miejscach pracy handlowców, w siedzibach firm zamawiających szkolenia handlowe. Takie rozwiązanie jest najtańszą formą szkolenia dla handlowców. Pozwala na obniżenie kosztów firmy zamawiającej szkolenia dla handlowców i jest wygodne dla sprzedawców. W zależności od potrzeby firmy zamawiającej, szkolenia dla handlowców mogą zostać przeprowadzone w dowolnym miejscu wskazanym przez firmę. &• METODA • Szkolenia dla handlowców są realizowane w formie ćwiczeń i warsztatów, co rozwija u handlowców praktyczne umiejętności sprzedażowe. Wszystkie szkolenia i kursy handlowe i zakupowe bazują na branżowych przykładach. Szkolenia dla sprzedawców zawierają praktyczne scenki i sytuacje handlowe, z którymi spotykają się sprzedawcy w trakcie obsługi klienta. Szkolenia handlowe pozwalają poznać techniki sprzedaży i obsługi klienta - gotowe do zastosowania w sytuacji handlowej. • DOSKONALENIE DZIAŁÓW HANDLOWYCH • W firmach wdrażamy profesjonalne programy wzrostu sprzedaży, polegające na doskonaleniu systemu organizacji pracy handlowców i przedstawicieli handlowych. Wszystkie działania nakierowane są na wzrost skuteczności handlowców, wzrost sprzedaży i zysku ze sprzedaży. W ramach programu wzrostu sprzedaży, realizowane są następujące prace: – Segmentowanie rynku na obszary handlowe w celu ukierunkowania handlowców na najatrakcyjniejsze segmenty. – Opracowanie strategii dojścia handlowców i sprzedawców do najatrakcyjniejszych segmentów. – Opracowanie dla handlowców wzorcowych ofert dopasowanych do wybranych segmentów rynku. – Doskonalenie umiejętności handlowców w obsłudze klientów. – Projektowanie wzorcowych wyników dla handlowców i przedstawicieli handlowych. – Ukierunkowanie wysiłków handlowców, sprzedawców i przedstawicieli handlowych na zwiększenie rentowności działów handlowych. – Opracowanie indywidualnych planów aktywności handlowców, sprzedawców i przedstawicieli handlowych. – Szkolenia i kursy handlowe dla firm doskonalące komunikację handlowców z klientami. – Kursy i szkolenia handlowe dla firm doskonalące umiejętność handlowców w prezentowaniu ofert sprzedaży. – Szkolenia i kursy handlowe dla firm zwiększające umiejętność handlowców w przekonywaniu klientów. – Szkolenia i kursy handlowe dla firm doskonalące umiejętność handlowców w obronie cen. – Szkolenia i kursy handlowe / sprzedażowe dla firm zwiększające skuteczność prowadzenia przez sprzedawców akcji ofertowych. – Szkolenia i kursy handlowe / sprzedażowe dla firm w zakresie planowania aktywności handlowców i sprzedawców. – Szkolenia i kursy handlowe / sprzedażowe dla firm usprawniające organizację pracy handlowćów, sprzedawców i przedstawicieli handlowych. – Szkolenia i kursy handlowe / sprzedażowe dla firm zwiększające aktywność i skuteczność handlowców / sprzedawców. – Opracowanie dla handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych, eskepedientów - narzędzi sprzedaży, które ułatwiają przekonywanie klientów. – Coaching sprzedawców (handlowców) i przedstawicieli handlowych w zakresie organizacji sprzedaży. – Coaching sprzedawców (handlowców) i przedstawicieli handlowych w zakresie składania ofert sprzedaży. – Coaching sprzedawców (handlowców) i przedstawicieli handlowych podczas realizowania wizyt handlowych. – Projektowanie systemów motywacyjnych dla handlowców, sprzedawców i przedstawicieli handlowych. – Opracowanie dla firmy systemu raportowania aktywności handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych i ekspedientów. – Opracowanie systemu oceniania aktywności handlowców, sprzedawców, przedstawicieli handlowych i ekspedientów (ekspedientek). – Optymalizacja kosztów działów handlowych.
 

Witaj w strefie wzrostu sprzedaży dla firm

szkolenia handlowe

Znalazłeś się w strefie wzrostu sprzedaży dla firm. Jeżeli szukasz możliwości zwiększenia sprzedaży i poprawy zysku - to dobrze trafiłeś. Specjalizujemy się w doskonaleniu działalności sprzedażowej firm. Pomagamy firmom osiągać wzrost sprzedaży poprzez profesjonalne szkolenia handlowe dla firm oraz wdrażając program wzrostu sprzedaży dla firm.


Szkolenia handlowe dla firm

szkolenia handlowe dla firm

Specjalizujemy się w szkoleniach dla handlowców. Nasze szkolenia handlowe są każdorazowo dostosowywane do specyfiki firmy i jej handlowców. Wszystkie szkolenia handlowe bazują na branżowych przykładach, a handlowcy poznają profesjonalne techniki sprzedaży gotowe do zastosowania w firmie.
Więcej o szkoleniach handlowych dla firm ...


Program wzrostu sprzedaży dla firm

program wzrostu i szkolenia handlowe dla firm

Dla firm realizujemy programy wzrostu sprzedaży polegające na doskonaleniu całego systemu handlowego. Są to działania zwiększające skuteczność sprzedawców, doskonalące organizację pracy działu handlowego, wprowadzające planowanie aktywności handlowej i motywowania sprzedawców.
Więcej o programie wzrostu sprzedaży dla firm ...


Bariery ograniczające wzrost sprzedaży i zysku

bariery wzrostu - szkolenia handlowe

Praktyka pokazuje, że możliwości handlowe większości firm są niewykorzystane. Powodów zbyt niskiej efektywności handlowej jest wiele, ale większość z nich jest związana z ukierunkowaniem handlowców do aktywności na atrakcyjnych rynkach, niewłaściwą organizacją pracy i umiejętnościami handlowymi.
Więcej o barierach wzrostu sprzedaży ...


Korzyści dla firm z wykorzystania potencjału handlowego

szkolenia handlowe i program wzrostu sprzedaży

Sukcesy lub porażki handlowe w firmie zależą od złożonego systemu sprzedaży - strategii dojścia do klientów, planowania aktywności sprzedawców, zapewnienia profesjonalnych umiejętności handlowych, dobrej organizacji pracy handlowców, skutecznym windykowaniu należności. Dlatego dla wykorzystania istniejącego potencjału handlowego przedsiębiorstwa, konieczne jest podejście systemowe, przedstawione w programie wzrostu sprzedaży. Wówczas można oczekiwać wielu korzyści, z których najważniejsze przedstawiają się następująco:
• Stworzenie sprawnego systemu sprzedaży w firmie.
• Zwiększenie aktywności całego zespołu handlowców.
• Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów firmy.
• Maksymalizowanie rentowności ze sprzedaży produktów.
• Realizowanie planów finansowych zatwierdzonych przez władze firmy.
• Tworzenie trwałej przewagi nad firmami konkurencyjnymi.